Материал сонгох гарын авлага

Материал сонгох гарын авлага

Материалыг сонгох зааврыг энд харуулав. Энд тайлбар, шинж чанар, хэрэглээ болон бусад итермийг агуулсан болно. Та бүх нарийн ширийн зүйлийг шалгаж, хамгийн тохиромжтой материалыг сонгож болно.

ABS

Поликарбонат -PC

Нийлэг -PMMA

Ацетал -POM

Nylon-PA

Полипропилен-PP

Хөнгөн цагаан